Юр’ївський район
www.yuryev-rn.dp.gov.ua


Державно-службові відносини.

Традиційно в теорії адміністративного права державно-службові відносини поділяються на дві основні групи.
1. Відносини, які виникають в процесі організації державної служби, а саме — у зв'язку з підготовкою, добором і розстановкою кадрів; встановленням статусу державної ради, в зв'язку із заміщенням посад, проведенням оцінки праці і просуванням по службі. Такі відносини носять адміністративно-правовий характер і відбивають сутність державної служби.
2. Відносини, які складаються: в ході реалізації державної служби, тобто в процесі діяльності робітника всередині державного органу; в процесі організації робочого часу та часу відпочинку; щодо дисципліни й оплати праці; в процесі функціонування кадрів управління поза межами цих органів. Відповідно цю групу відносин можна віднести до галузі трудового права.
З прийняттям Закону України «Про державну службу» та інших нормативних актів у цій сфері значно скоротилося застосування норм трудового законодавства з питань регулювання внутрішньоорганізаційної діяльності державних службовців.
Щодо учасників державно-правових відносин — тут виділяють наступних учасників: державу, її органи та державних службовців.
Особливість державно-службових відносин полягає в тому, що вони утворюються між державою в особі її органів і державними службовцями, які здійснюють службову діяльність як суб'єкти юридично-владних відносин.
Державно-службові відносини виникають на основі однобічного рішення державного органу (посадової особи), яке, по-перше, юридичне закріплює вступ громадянина на державну службу, по-друге, служить основою для виконання ним службових обов'язків по посаді, по-третє, визначає момент виникнення його обов'язків перед державою, а також службових і особливих справ. Данні складові повною мірою стосується учасників публічно-правових відносин.
Загальновизнаним є те, що організація та функціонування державної служби визначається переважно за допомогою норм публічного права. Державні службовці це представники публічної організації: держави, державних органів місцевого самоврядування, тобто вони є суб'єктами публічного права.
Публічне право являє собою права, предмет якої досить специфічний, і не тільки в плані різноманітності об'єктів впливу. Учасники правовідносин наділені в публічно-правовій сфері особливим статусом, тобто можливостями використовувати владно-управлінські повноваження, вирішувати політичні, державні, соціальнозначущі завдання, які відкривають шлях для вирішення багатьох інших, більш конкретних завдань в усіх сферах суспільного життя та за допомогою різних галузей законодавства.
В усіх державах, де законодавством встановлено особливий публічно-правовий статус державних службовців, створено спеціально підготовлений корпус цих службовців з особливими правами й обов'язками. Система законодавства складається з двох частин: одна частина поширюється на працівників, задіяних на державній службі, а інша регулює відносини в сфері загальних трудових відносин службовців, які також працюють в публічних установах. Головна різниця полягає в тому, що особи, які перебувають на державній службі, на відміну від осіб, які перебувають у звичайних трудових відносинах, мають особливий правовий статус.


Право на державну службу

Сьогодні питання залучення молоді на державну службу набуло значної актуальності. Адже без оновлення її кадрового потенціалу та залучення молоді неможливе подальше зростання та розвиток інституту державної служби. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить сам процес державотворення. Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу, здатним оновити та модернізувати систему державного управління, відіграти важливу роль у процесах розбудови демократичної держави.

Незважаючи на всі виклики, які ставить перед нами сьогодення: зовнішні загрози, економічні негаразди, молоді люди і далі прагнуть долучитися до розбудови української державності, поліпшення якості роботи владних інституцій, удосконалення механізмів взаємодії органів влади та громадян. Студенти випускних курсів, які вже незабаром мають залишити стіни своїх вищих навчальних закладів, опиняються перед досить важким вибором щодо подальшого професійного шляху. Водночас, багато хто з них вже чітко усвідомлює свої власні життєві пріоритети та має доволі ґрунтовну програму подальшого кар’єрного росту. Саме таких молодих людей стосується програма залучення молоді до державної служби, яка реалізується Національним агентством України з питань державної служби у вигляді всеукраїнської інформаційної компанії «Право на державну службу».

Міжрегіональним управлінням НАДС у Дніпропетровській та Запорізькій областях всеукраїнська інформаційна компанія «Право на державну службу» була проведена 16 травня 2019 року в Університеті митної справи та фінансів.

Під час проведення інформаційної компанії студентам випускних курсів Університету митної справи та фінансів було повідомлено про основні засади державної служби в Україні, суть роботи державного службовця, переваги державної служби. Запропоновано до уваги презентації на теми: «Пошук роботи в державних органах» та «Стажування молоді в державних органах». Спеціалістами Міжрегіонального управління НАДС у Дніпропетровській та Запорізькій областях надані вичерпні відповіді на питання студентів.

За результатами проведеного заходу студентська молодь отримала актуальну інформацію про переваги роботи в державному секторі. Популяризуємо професію державного службовця серед молоді разом.


23 червня – День державної служби

Своє професійне свято державні службовці святкують 23 червня. В цей день вітання приймають всі державні службовці України.
День державної служби відзначається в Україні щорічно з 2003 року в День державної служби Організації Об’єднаних Націй, згідно з Указом Президента від 04.04.2003 № 291/2003 «Про День державної служби», ураховуючи роль державної служби у процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН.
Державна служба регулюється Законом України «Про державну службу», який прийнятий в грудні 2015 року та з 1 травня 2016 року набрав чинності. Майбутнє розвитку країни, її міжнародний авторитет, можливість конкуренції, рівень поваги населення країни залежить від професійного рівня та ступеня моральності державних працівників.
Згідно пункту другого статті 1 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII Державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.
На даний час в Україні налічується близько 300 тисяч державних службовців. З цього числа майже 100 тисяч – це посадові особи органів місцевого самоврядування. У співвідношенні державних службовців з населенням України – 0,6% всіх громадян працюють в органах державної влади. Цей показник є середнім в країнах Європи.
Державна служба є ключовим елементом системи державного управління, від ефективності функціонування якого залежить ступінь задоволення законних інтересів громадян, успішність діяльності уряду і в кінцевому підсумку – стабільний розвиток країни та її конкурентоздатність на міжнародному ринку. Державні службовці беруть участь у створенні та реалізації державної політики. Вони формують імідж країни на міжнародному рівні, а від сумлінності багатотисячної команди чиновників, які працюють у державних органах влади, залежить соціальна стабільність та рівновага у суспільстві, моральне та фінансове благополуччя населення.

Державні службовці, прийміть вітання з нагоди Вашого професійного свята – Дня державної служби.
Нехай Ваша праця на благо нашої держави зміцнює її та створює усі умови для побудови громадянського суспільства.
Висловлюємо Вам велику вдячність за те, що ви стоїте на захисті державних інтересів України, адже саме через Вашу діяльність ми будуємо сучасну незалежну європейську державу.
Нехай Ваші добрі справи сприяють соціально-економічному та культурному розвитку країни та розв’язанню повсякденних проблем.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя і миру, успіхів у професійній діяльності, віри у себе і щасливе майбутнє України.